Deze les betreft een gastles die binnen twee uur kan worden afgenomen binnen  klassen 1, 2 en 3 van de middelbare school. De les geeft aandacht aan het fenomeen "Internet", stelt de vraag aan de leerlingen wat zij met internet doen, hoeveel impact internet op hun dagelijkse leven heeft en wat de rol van "Websites" is. Daarbij leren ze in 5 stappen om in tweetallen een website te maken, zijn er website verkiezingen en een afsluitende kwis met een klein prijsje. 

digital-revolution.pngdigital-revolution.png

Hierbij een overzicht van samenvattingen van cursussen zoals gegeven binnen het Middelbare Onderwijs (Voortgezet Onderwijs) in Nederland wat betreft het vak Informatica. Interesse in volledige toegang tot de cursussen als docent of als leerling? Stuur uw bericht aan info@dewebmeester.nl