Weekly outline

  • Hier vind je de Rubric voor de beoordeling van je Arduino project. 

   Zelfde 7 aandachtspunten als in de peer to peer beoordeling week 8 plus: de code zoals geupload naar je Arduino. 

   1. Werk je functionele ontwerp verder uit en geef daarbij aandacht aan de volgende zaken:
   2. Een duidelijke beschrijving van de doelgroep en het doel van je product.
   3. Een beschrijving van het product zelf - wat is het? 
   4. Een schets van hoe het product eruit moet komen te zien.
   5. Een werkende link naar het technische ontwerp in Tinkercad en / of Circuito.io
   6. Een stroomdiagram dat de werking van je product uitlegd.
   7. Een promo video waarin je het product demonstreert. Geef daarbij aandacht aan het gebruik door de doelgroep maar ook aan de technische werking van het product. 
   8. De code zoals geupload naar je Arduino (sketch)

 • 27 January - 2 February

  Week 1
  • Stuur deze opdracht in door alleen te vragen om een gebruikersnaam. De docent stuurt je vervolgens in deze opdracht jou gebruikersnaam zodat je die later terug kan vinden. 

   Ga vervolgens naar: https://www.tinkercad.com/joinclass/EKRDR81EEKAJ en gebruik de gebruikersnaam die je van de docent krijgt om in te loggen. 

  • Make a submission Receive a grade

   Ga naar je klas-account op Tinkercad (zie vorige opdracht) en start je eerste project. Geef hier antwoord op de vetgedrukte vragen en opdrachten. 

   1. Ga naar "Circuits".
   2. Klik op "Create new circuit". 
   3. Klik rechts op dropdown "BASIC" en kies voor: starters - Arduino (zie afbeelding): 
   4. arduino starters tinkercad
   5. Kies project "Breadboard" (klik erop en klik op workspace). 
   6. Ga rechtsboven naar button "Code": arduino code button en kies voor de optie "text". 
   7. Laat hier weten welke waarschuwing je te zien krijgt en negeer die verder. (1 punt)
   8. Kopieer de code die je te zien krijgt in je antwoord op deze opdracht. (1 punt)
   9. Klik op "Simulation" en laat hier weten wat deze code doet. (2 punten)
   10. Dit zijn 12 regels code: Leg deze code regel voor regel uit (in eigen woorden). (5 punten)
   11. Pas de naam aan van dit project en geef het een logische naam (klikken op de onlogische naam linksboven).  (1 punt)
   12. Als je deze opdracht hebt ingestuurd, mag je de opstelling nabouwen in "real life" - Onthoud de logica van het "Breadboard". Gebruik voor je "real-life" opstelling de arduino UNO's en ander materiaal ui de kast, sluit die aan op je computer en start "Arduino IDE" op je computer of de webeditor op create.arduino.cc

  • Schrijf je in voor de cursus C binnen Sololearn (.. waarom eigenlijk?...) en haal deze week tenminste 40XP voor deze cursus. Stuur hier de link in naar je profielpagina maar zorg eerst dat je als gebruikersnaam je voor- en achternaam gebruikt binnen Sololearn. Ga desnoods eerst even naar "edit profile". 

  • View Make a submission Receive a grade

   Arduino UNO SVG

   Bekijk een Arduino - gebruik deze afbeelding of gebruik een Arduino uit de kast en geef antwoord op de volgende vragen:

   1. Wat betekenen de nummers 1 tot en met 13 ? (Wat kan je daar allemaal mee doen?) (2 punt)
   2. Wat betekent GND? (1 punt)
   3. Wat heeft L met 13 te maken? (2 punt)
   4. Waarom staat er "DIGITAL" onder de nummers 1 tot en met 13 en "ANALOG" bij nummers A0 tot en met A5? Leg uit aan de hand van een voorbeeld. (4 punt)

  • Ga naar Tinkercad, login (zie vorige opdracht) en ga via "learn" naar "circuits" en "lessons" en kies de les "Introducing the breadboard". 

   Doorloop deze les, werk de les uit via het "Virtuele breadboard" (let op: de docent kijkt mee). Als je klaar bent klik je op "Done" en laat je hier via een inzending weten dat je klaar bent. De docent beoordeeld je inzending en als die goed genoeg is, mag je de opstelling uitwerken in "real life". 

 • 3 February - 9 February

  Week 2
 • 10 February - 16 February

  Week 3
 • 17 February - 23 February

  Week 4
  • De controlelijst toont een hele lijst met mogelijke kleinere projecten die je kan bouwen met een Arduino. Elk projectje toont één functie. De opdracht is dat je alléén of in tweetallen één functie of gebruik van één sensor of onderdeel uitlegt in een korte presentatie. Om te voorkomen dat we dubbele uitleg krijgen, moet je hier eerst aangeven welk onderdeel of welke functionaliteit je gaat uitleggen en demonstreren. Dan krijg je een reactie van de docent en pas daarna ga je bezig met de uitwerking van je korte presentatie waarbij je 2 of 3 slides gebruikt in Powerpoint. Stuur die Powerpoint in als tweede stap. 

   1. Laat hier weten wat je gaat uitleggen.
   2. Wacht op reactie van de docent.
   3. Werkt je presentatie uit en stuur die hier in. 
   4. Laat je inplannen om tijdens de les je uitleg te geven. 

  • Haal deze week tenminste 120XP voor deze cursus C (niet C#) op Sololearn. Stuur hier de link in naar je profielpagina maar zorg eerst dat je als gebruikersnaam je voor- en achternaam gebruikt binnen Sololearn. Ga desnoods eerst even naar "edit profile". 

  • Bij deze opdracht werk ja aan het technische ontwerp. De basis daarvoor is het functionele ontwerp. Je bent met het technische ontwerp begonnen in week 3: https://codepanta.nl/mod/assign/view.php?id=1736 - Ga nu verder in Tinkercad of Circuito.io (of liever: een combinatie van deze twee) om je technische ontwerp van je PO verder uit te werken. 

   Bij deze PO wordt je beoordeeld of je vanuit een ontwerp een product kan maken. Hier hoef je alleen de linken naar je online ontwerpen in te sturen.

   1. Ga naar www.trello.com.
   2. Maak een account aan.
   3. Bij samenwerking: voeg je andere teamleden toe.
   4. Voeg de docent toe (mjorna@pantarijn.nl).
   5. Maak minstens 4 cards aan en geef die logische titels.
   6. Noem 1 card "functionaliteiten" en maak daarin een lijst met alle functionaliteiten.
   7. Bij samenwerking: maak een taakverdeling binnen Trello - wie werkt welk object of welke functionaliteit uit?
   8. Begin met het maken van je planning door aan elk item een datum toe te voegen. 
   9. Stuur hier de link in naar je Trello project.
   10. Zorg ervoor dat je elke week bijhoudt wie wat gedaan heeft en wie wat moet gaan doen de komende weken. 

 • 24 February - 1 March

  Voorjaarsvakantie

  (Meindert zit in Kroatië als het goed is. Je bent welkom om langs te komen maar ook om je vragen op te sturen per mail of WhatsApp)

 • 2 March - 8 March

  Week 5
  • Tijdens een vorige opdracht heb je in Tinkercad een les in Tinkercad uit moeten werken ( https://codepanta.nl/mod/assign/view.php?id=1696 ) - Doe dit alsnog als je dit nog niet gedaan hebt. Dit is stap 2 wat betreft deze les. Aan het einde van deze les heb je een opstelling gemaakt met 3 drukknoppen, een 9V batterij en een RGB-Led. De opdracht is nu:

   Koppel een Arduino UNO aan dit breadboard, verwijder de batterij en laat de RGB-Led knipperen (automatisch) in de volgorde: Rood, Groen, Blauw (in een loop). Volg de volgende stappen:

   1. Ga naar "Lessons" en vind je uitgewerkte les "Introducing the Breadboard". 
   2. Klik rechtsboven op het radartje en klik "Duplicate". 
   3. De Copy is nu terecht gekomen onder "Circuits" - Werk via "Tinker this" de opdracht uit. 
   4. Laat hier weten als je klaar bent zodat de docent je uitwerking kan beoordeling. 

  • Een ontwerp voor een compleet (Arduino) project bestaat uit drie onderdelen:

   1. Het functionele ontwerp
   2. Het technische ontwerp
   3. Het design

   Jullie opdracht is om een functioneel ontwerp én een technisch ontwerp te maken en dat als uitgangspunt voor de uitwerking van je project te nemen. Je start met het functionele ontwerp. Bekijk eventueel onderstaande video om weer helder te krijgen wat hier mee bedoeld wordt. Jouw functionele ontwerp bevat de volgende onderdelen:

   1. Korte beschrijving van de doelgroep - voor wie maak je het?
   2. Korte beschrijving van de functionaliteit(en). 
   3. Een schets waarin aangegeven waar welke functionaliteiten te vinden zijn. Bijvoorbeeld: Zelfrijdende auto heeft afstandssensor verwerkt in product. Maar waar? (Dit kan in Paint, Draw.io maar mag ook zeker op papier). 
   4. Een stroomdiagram dat aangeeft uit welke functies een functionaliteit bestaat en hoe die aan elkaar gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld: auto heeft x snelheid, bij afstand tot object van minder dan 20 cm, sensor (Arduino input) geeft signaal via code (Arduino output) waardoor via code (Arduino input) snelheid 0 wordt. Als snelheid 0 (Arduino input), gaat auto 10 cm achteruit (Arduino output) etc. Een stroomdiagram kan je maken in bijvoorbeeld www.draw.io maar mag ook op papier. 

   Lever deze opdracht in als één document. Doe dat in Powerpoint via enkele slides. Als je draw.io gebruikt voor het stroomdiagram, exporteer je diagram dan eerst als afbeelding. Heb je een schets of diagram op papier, maak daar dan een foto van. 

      

  • Dit is een opdracht van enkele weken geleden. Die is maar door een enkeling (goed) gemaakt. Hierbij de herkansing. Het resultaat is het volgende: een circuit in Tinkercad met naam "Stoplicht" waarbij drie leds (groen, oranje, rood) automatisch aan en uit gaan in een bepaalde volgorde.

   Werkt opdracht 1 en 2 uit de handleiding hierboven uit binnen Tinkercad en laat hier weten als je klaar bent. De docent kan je "maaksel" bekijken via Tinkercad. 


 • 9 March - 15 March

  Week 6
 • 16 March - 22 March

  Week 7 en deadline inleveren PO

  Docent is een week weg. Er zijn geen lessen Informatica maar er wordt wel verwacht dat je de PO uitwerkt en deze week inlevert. 

 • 23 March - 28 March

  Week 8 - Presentatie en beoordeling PO
  • Lever hier de PO Arduino in. Jouw project wordt als eerste door een medeleerling beoordeeld. Om dat goed te laten verlopen is het belangrijk dat je aandacht geeft aan het volgende:

   1. Werk je functionele ontwerp verder uit en geef daarbij aandacht aan de volgende zaken:
   2. Een duidelijke beschrijving van de doelgroep en het doel van je product.
   3. Een beschrijving van het product zelf - wat is het? 
   4. Een schets van hoe het product eruit moet komen te zien.
   5. Een werkende link naar het technische ontwerp in Tinkercad en / of Circuito.io
   6. Een stroomdiagram dat de werking van je product uitlegd.
   7. Een promo video waarin je het product demonstreert. Geef daarbij aandacht aan het gebruik door de doelgroep maar ook aan de technische werking van het product. 

   Een gedeelte van deze lijst heb je als het goed is al ingeleverd en is beoordeeld. Kijk dus even of je er nog verder aan moet werken maar zorg vandaag voor een inzending. Bij samenwerking is het belangrijk dat iedereen hetzelfde instuurt. Dus twee maal hetzelfde. 

 • 30 March - 5 April

  Week 9 - Toetsweek

  (Geen informaticatoets)