Overzicht van het onderwerp

  • Dit is je examenjaar. Dat betekent ook het laatste jaar Informatica op de Middelbare school en dat je dit jaar alle overgebleven onderdelen van het officiële examenprogramma Informatica gaat afvinken. Centraal staat je eindproject. Alles draait om dat eindproject dit jaar. Het wordt een allesomvattend project. Dat betekent dat je niet mee kan zeggen: "Ik ben goed in PHP en maak een eindproject PHP" maar je gaat bezig met het complete proces van software- en applicatieontwikkeling. Van klant tot en met evaluatie en marketing. Van idee, via Alfa, naar Beta en Release Candidate 1 en 2. 

   Hier wat uitleg. Succes en have fun!

  • Bekijk hier het "Programma van toetsing en afsluiting" (PTA).

  • Hierbij een aantal bronnen, ideeën en linken om je van extra materiaal te voorzien. Kijk maar wat je er van gebruiken kan. Deze lijst wordt gedurende de periode verder aangevuld.

  • Test icoon
   Loran - EINDTOETS TP9 projectmatig werken - Software engineering - projectmatig werken en technieken Test
   Niet beschikbaar tenzij: Jouw Voornaam is Loran
  • Maak items: 10 Een cijfer behalen

   Hier plaats je gedurende deze periode en gedurende deze cursus in totaal 10 items met uitleg van de betekenis. De docent geeft via wekelijkse opdrachten aan welke items je hier moet publiceren en van uitleg moet voorzien. Vervolgens keurt de docent een item goed als die aanvullende informatie bevat die nog niet is gepubliceerd. Kopiëren van wat anderen hebben ingestuurd is dus nutteloos. Kijk ook altijd eerst even of je wel aanvullende informatie hebt wat betreft een eerder gepubliceerd item, voordat je dit item toevoegt. 

   In totaal moet iedereen 10 goedgekeurde items hebben. De begrippen die hier genoemd worden kunnen terugkomen in de toets. 

   Plaats de volgende items en hun definitie of uitleg binnen deze woordenlijst:


   • Wordpress
   • CMS
   • Backend
   • Open Source
   • Software engineering
   • Projectmatig werken
   • Artificial Intelligence
   • Machine learning
   • Blockchain technology
   • Augmented reality
   • Virtual reality

   • Joomla
   • Joomla component
   • Joomla plugin
   • Joomla module
   • APK bestand
   • Alfa versie software
   • Bèta versie software
   • RC versie software
   • Software upgrade
   • Software update
   • SCRUM


  • Bekijken Spendeer minstens 1 uur aan deze activiteit Ga door de activiteit tot het einde

   Hierbij de complete samenvatting van de cursus met als thema "Software Engineering", TP9.

 • Week 1

  Week 1: Herhaling, introductie en start projectmatig werken.

 • Week 2

  Week 2: 

  • Stel een complete lijst samen van onderdelen van "projectmatig werken" en "software engineering". Aan alle onderdelen moet je aandacht geven tijdens het werken aan je eindproject. Stuur hier die lijst in zodat de docent kan controleren of je niet wat vergeten bent. Elke onderdeel wordt opgenomen in je "systeem". 

   Bijvoorbeeld: 

   1. Klantcontact
   2. Overzicht, lijst van wensen klant
   3. Overzicht, lijst van afspraken met klant
   4. etc.


  • Lever hier het .docx bestand in uit de Wizard van de vorige opdracht. Dat is een eerste opzet wat betreft jullie werkwijze. Als het goed is geeft dit document aandacht aan de volgende zaken:

   1. Binnen welke omgeving ga je je projectplan ontwikkelen en beheren?
   2. Hoe ga je een planning maken en bijhouden? Via welke software of via welk cloud systeem?
   3. Hoe ga je de taakverdeling maken en bijhouden?
   4. Binnen welke omgeving ontwikkel je het product?
   5. Hoe onderhoud je contact met elkaar en met de klant?
   6. Waar plaats je productbeschrijving, product versies, evaluatie, feedback?

   Deze en volgende week presenteer je jullie oplossingen en bespreken we kort voor- en nadelen van jullie gekozen software systemen. 

  • LET OP: De docent kijkt de meeste opdrachten pas na van vrijdag tot en met maandag. Stuur dit gerust in als je DENKT een 7 te hebben. Kijk vanaf dinsdagochtend of je verzoek gehonoreerd is of niet. 

   Laat hier weten of je een uur wilt knippen volgende week. Dat kan je alleen doen als je voor alle opdrachten van deze week minstens een 7 staat op CodePanta én alle opdrachten en activiteiten van deze week en voorgaande weken zijn afgevinkt. Je kan je antwoord dan ook pas insturen vanaf vrijdag 17.00 uur. Houdt vanaf dinsdagochtend zelf in de gaten of de docent je aanvraag heeft goedgekeurd. 

 • Week 3

  Week 3: 

  • Deze korte presentatie wordt gebruikt tijdens de les om uit te leggen hoe je snel een website project kan starten met Wordpress op je eigen server. Vink af als de installatie van Wordpress gelukt is en je de mogelijkheden uit de presentatie hebt bekeken. 
  • Deze quiz doen we eerste klassikaal en vervolgens als huiswerk vóór het einde van deze week. Cijfer telt mee bij beoordeling of je een uur mag knippen. Wacht dan ook met het maken van deze quiz en doe de quiz pas nádat we deze ook klassikaal gedaan hebben. Dus als we deze week de quiz nog niet klassikaal gedaan hebben, wacht er dan even mee tot volgende week. 

   Na deze klassikale test mag je de test één maal doen als huiswerk via code 02664032 - Gebruik altijd je voor- en achternaam bij het maken van een huiswerk quiz. Dan hoef je hier niet wat in te sturen.

  • Bekijken Een inzending maken Een cijfer behalen

   Nadat je de controle lijst Wordpress hebt afgewerkt, lever je hier in:

   1. De link naar je wordpress website
   2. Login gegevens van account voor de docent (heb je als het goed is aangemaakt - zie controle lijst).

  • LET OP: De docent kijkt de meeste opdrachten pas na van vrijdag tot en met maandag. Stuur dit gerust in als je DENKT een 7 te hebben. Kijk vanaf dinsdagochtend of je verzoek gehonoreerd is of niet. 

   Laat hier weten of je een uur wilt knippen volgende week. Dat kan je alleen doen als je voor alle opdrachten van deze week minstens een 7 staat op CodePanta én alle opdrachten en activiteiten van deze week en voorgaande weken zijn afgevinkt. Je kan je antwoord dan ook pas insturen vanaf vrijdag 17.00 uur. Houdt vanaf dinsdagochtend zelf in de gaten of de docent je aanvraag heeft goedgekeurd. 

 • Week 4

  Week 4: 

  • Bekijken Een inzending maken Een cijfer behalen

   Doorloop de wizard "Impact en klant", vul die in, exporteer het ingevulde document en lever dat hier in ter beoordeling. Het verslag uit dit document moet je helpen om zo snel mogelijk aan een klant te komen. De bedoeling is dat jullie ingeleverde documenten klassikaal besproken worden zodat we elkaar kunnen helpen om aan klanten te komen. 

  • Bekijken Een inzending maken Een cijfer behalen
  • LET OP: De docent kijkt de meeste opdrachten pas na van vrijdag tot en met maandag. Stuur dit gerust in als je DENKT een 7 te hebben. Kijk vanaf dinsdagochtend of je verzoek gehonoreerd is of niet. 

   Laat hier weten of je een uur wilt knippen volgende week. Dat kan je alleen doen als binnen de checklijst of beoordelingslijst van deze week minstens 60% staat afgevinkt en op status voltooid.  Je kan je antwoord dan ook pas insturen vanaf vrijdag 17.00 uur. Via Teams word je op de hoogte gebracht of je aanvraag is goedgekeurd. 

 • Week 5

  Week 5:

  • Via deze opdracht maakt je kennis met de ontwikkeling van een Data App via Joomla en de component Fabrik. 

   1. Installeer Joomla op je hosting ruimte (Installatron).
   2. Login als administrator en maak een administrator account aan voor: Docent - email: mjorna@pantarijn.nl en zorg dat daar de login-gegevens daarheen gestuurd worden.
   3. Werk de checklijst Joomla af voor deze week.
   4. Lever via deze opdracht de login gegevens van de docent in zodat die makkelijk zijn terug te vinden en deze opdracht beoordeeld kan worden. 

   P.s. Deze opdracht doe je NIET samen met iemand anders. 

  • Download hier de Fabrik Joomla component zonder dat je een account hoeft aan te maken. 

  • Een inzending maken Een cijfer behalen

   Deze week maak je een beslissing wat betreft de klant. Wie of wat word je klant? Heb je nog geen klant, ga dan in overleg met de docent en kijk eventueel op https://coderschool.eu/joomla/index.php/klanten 

   Schrijf een voorbereiding klantgesprek (document) waarin je vragen bedenkt die je aan de klant gaat stellen. Zo weet je straks zeker dat er tijdens het gesprek aan alles aandacht is gegeven en je snel kan beginnen met uitwerking van je product. Lever de voorbereiding hier in en publiceer je document binnen je PMS (Project Management System). 

   Mogelijke toetsvragen: 

   • Noem redenen om een voorbereiding klantgesprek te schrijven. 
   • Noem zoveel mogelijk onderwerpen waar je tijdens klantgesprek aandacht aan zou moeten geven.

  • Een inzending maken Een cijfer behalen

   Deze week nog wat extra aandacht voor de wijze waarop je communiceert binnen je team. De meesten werken nu met een combinatie van Trello, email, whatsapp en "live-ontmoeting". Maar dit is de opdracht:

   1. Zorg dat alle communicatie via één kanaal verloopt. Bekijk in ieder geval de optie "Slack".
   2. Maak binnen je communicatie kanaal account(s), voeg je teamleden, voeg de klant toe, voeg de docent toe (mjorna@millhillcollege.nl).
   3. Start het overleg. 
   4. Beschrijf hier je communicatie plan vanaf deze week tot en met afronding van je project. Let daarbij op zaken als: 
    1. Wanneer wil je waar en met wie over praten?
    2. Wanneer wil je welke afspraken met wie gemaakt hebben?
    3. Wat zijn je hoofddoelen en subdoelen van communicatie binnen team en met de klant?
    4. Waar documenteer je de keuzes die je hier gemaakt hebt? 


  • LET OP: De docent kijkt de meeste opdrachten pas na van vrijdag tot en met maandag. Stuur dit gerust in als je DENKT een 7 te hebben. Kijk vanaf dinsdagochtend of je verzoek gehonoreerd is of niet. 

   Laat hier weten of je een uur wilt knippen volgende week. Dat kan je alleen doen als de activiteiten binnen de controlelijst van deze week minstens 60% op voltooid staan.  Je kan je antwoord dan ook pas insturen vanaf vrijdag 17.00 uur. Via Teams word je op de hoogte gebracht of je aanvraag is goedgekeurd. 

 • Week 6

  Week 6: Van Web naar App

  • Een inzending maken Een cijfer behalen

   Ga naar AppYet en probeer van je website (Wordpress of Joomla) een mobiele App te maken. Laat hier weten wat je hebt ontdekt, wat de mogelijkheden zijn maar ook wat je vragen zijn.

  • Ga naar joinmyquiz.com en gebruik code 62785200 en oefen met de vragen. Laat hier weten als je via deze code minstens een 8 hebt gescoord voor deze quiz zodat de docent deze activiteit op voltooid kan zetten. Stuur hier alleen je voor- en achternaam in. Zorg er daarbij wel voor dat je de quiz gemaakt hebt onder je eigen voor- en achternaam (en niet een bijnaam). 

  • LET OP: De docent kijkt de meeste opdrachten pas na van vrijdag tot en met maandag. Stuur dit gerust in als je DENKT een 7 te hebben. Kijk vanaf dinsdagochtend of je verzoek gehonoreerd is of niet. 

   Laat hier weten of je een uur wilt knippen volgende week. Dat kan je alleen doen als de activiteiten binnen de controlelijst van deze week minstens 60% op voltooid staan.  Je kan je antwoord dan ook pas insturen vanaf vrijdag 17.00 uur. Via Teams word je op de hoogte gebracht of je aanvraag is goedgekeurd. 

 • Week 7


 • Herfstvakantie

  Herfstvakantie

 • Week 8

  Week 8:

  • Bekijk deze video hieronder. Hier worden 12 onderdelen genoemd van project management. Benoem deze 12 onderdelen (Nederlands!) en geef uitleg van de betekenis in relatie tot jullie project voor zover relevant binnen jullie project. Termen uit deze video die je moet implementeren (en waarop je beoordeeld wordt wat betreft je PO) en die onderdeel zijn van de toetsstof zijn:

   1. Acceptatie criteria.
   2. Benefits (voordelen).
   3. Change control - (version control - log system).
   4. Interdependencies (afhankelijkheden).
   5. Project scope (en dan vooral: Out of scope en Scope Creep).
   6. Stage gate (fasering).
   7. Toleranties.

       

  • Een inzending maken Een cijfer behalen

   Nadat jullie een "project management systeem" hebt samengesteld, je een klant hebt gevonden waarmee je het klantgesprek hebt afgerond (wat heeft geleid tot afspraken), is het nu tijd om te starten met het schrijven van je projectplan. Bekijk bij alles het beoordelingsformulier dat aangeeft waarop je project wordt beoordeeld. Het eerste waarop je beoordeeld wordt, is de volledigheid van de beschrijving van je eindproduct. Vervolgens deel je dit eindproduct op in onderdelen, plaats je de onderdelen in je planning en zorg je voor een taakverdeling zodat je projectplan laat zien: wie doet wat wanneer en wat is het te verwachten resultaat.

   1. Begin met een algemene beschrijving van het product dat je gaat maken. 
   2. Deel je eindproduct op in te ontwikkelen onderdelen, maak daar een lijst van.
   3. Publiceer deze algemene beschrijving en de lijst van onderdelen binnen je Project management systeem (PMS).
   4. Plaats onderdelen binnen de planning van je PMS.
   5. Maak een taakverdeling en publiceer die ook binnen je PMS. 
   6. Stuur deze algemene beschrijving hier in. 
   7. Stuur hier een link in naar deze beschrijving, de onderdelen, de planning en de taakverdeling binnen je PMS zodat de docent die daar kan terugzien. Stuur ook hier nogmaals de login gegevens in voor jullie PMS zodat de docent makkelijk toegang krijgt vanuit deze opdracht.

   Let op: je wordt beoordeeld op de wijze waarop je gebruik hebt gemaakt van je PMS. 

 • TP10 - EINDPROJECT

  Deadline PO: week ná de kerstvakantie - 8 januari

  Tijdens deze laatste periode Informatica, werk je aan je eindproject. Dat is ook het enige product waarvoor je nog een beoordeling gaat krijgen. Je werkt samen en één uur in de week gebruik je voor instructie en overleg in de klas met je team (inclusief de docent) en het andere uur informatica gebruik je om buiten de klas te werken aan je project (binnen de cloud, online en in relatie tot de klant). 

  • Een inzending maken Een cijfer behalen

   Stuur hier alles in dat relevant is voor de beoordeling van je eindproject. De beoordeling zal plaatsvinden gedurende de gehele periode en daarvoor wordt de Rubric gebruikt. In overleg met de docent worden de genoemde onderdelen al dan niet afgevinkt en dat bepaalt uiteindelijk je eindcijfer. 

   Bekijk en bestudeer deze Rubric elke week en zorg dat je volgens deze Rubric aan je eindproject werkt. 

  • Keuze icoon
   A6vin2 - Indeling groepen A en B - welke dag kom jij op school? Keuze

   Tijdens deze laatste periode heb je nog maar één uur in de week les in de klas (107) - Het andere uur werk je online aan je project vanaf een zelf te kiezen locatie. Dat kan bijvoorbeeld ook bij de klant zijn of bij je teamgenoot thuis. Maar welke dag kiezen jullie voor de klassikale les?

   Niet beschikbaar tenzij: Je behoort tot V6in2-A
  • Keuze icoon
   A6vin1 - Indeling groepen A en B - welke dag kom jij op school? Keuze

   Tijdens deze laatste periode heb je nog maar één uur in de week les in de klas (107) - Het andere uur werk je online aan je project vanaf een zelf te kiezen locatie. Dat kan bijvoorbeeld ook bij de klant zijn of bij je teamgenoot thuis. Maar welke dag kiezen jullie voor de klassikale les?

   Niet beschikbaar tenzij: Je behoort tot V6in1-A
  • Laat hier alle informatie achter die nodig is om de docent als volwaardig teamlid te laten meewerken binnen jullie PMS (Project Management System). Dus: linken en inloggegevens. Hier hoeft verder geen info als notulen, logboek etc te komen. Dat vindt de docent (als het goed is) binnen jullie PMS. 

   Uiteindelijk worden jullie beoordeeld naar de mate waarin de docent tevreden is over het verloop van het samenwerkingsproces en het projectmatige werken. Zie Rubric.